Балканска база данни за идентификация на домашни любимци (със снимки)

В един съвършен свят всеки дом трябва да има куче и всяко куче трябва да има свой дом

BGEN
Нерегистрираният микрочип е 100% безполезен!

Въведете внимателно идентификационният номер.

 
ИЗГУБЕНИ НАМЕРЕНИ

Rating for balkanpet.net

Анализи и гледни точки

Англия облекчава правилата за внос на домашни любимци от 1 януари 2012 г.

Новият регламент практически не повишава риска от пренасяни заболявания.
16.10.2011

Пътуването до и от Обединеното кралство с кучета, котки и порове, вероятно ще стане по-лесно и по-евтино. Решението за промяната е взето от Британското министерство на околната среда, храните и селското стопанство (DEFRA)

Съгласно новите правила, домашни любимци от държави членки на ЕС и определени страни извън ЕС все още трябва да са с микрочип и ваксина срещу бяс. Въпреки това, изискването за кръвен тест след ваксинацията отпада и те могат да посетят Обединеното кралство след престой от 21 дни, вместо шест месеца.

Любимци, идващи извън ЕС,  също са освободени от шестмесечна карантина, въпреки че изискванията  за тях са по-строги.  А именно кръвен тест, микрочип, ваксина срещу бяс и тримесечна карантина.
Друга съществена промяна е  че всички входящи домашни любимци трябва да са  третирани от ветеринарен лекар, за тения в рамките на пет дни преди пристигането. Третирането против кърлежи отпада поради факта че те могат да бъдат пренесени по десетки други начини, като стоки, хора, багаж и др.
 
Правилника на DEFRA определя, че собствениците могат да влезнат в Обединеното кралство, с до пет домашни любимци, освен ако те не участват в конкурс, шоу или спортно събитие. Тези животни се нуждаят от здравен сертификат издаден от ветеринарен лекар. Здравният сертификат трябва да бъде актуален в рамките на 10 дни от датата на отпътуване. Той  сам по себе си не е достатъчен за достъп; всеки домашен любимец също трябва да има и валиден паспорт.

Домашни любимци от изброените страни трябва да влизат в Обединеното кралство чрез търговска компания за транспорт, която използва оторизиран маршрут. Домашни любимци не могат да се внасят чрез частен самолет или плавателен съд. Някои транспортни фирми не могат да внасят домашни любимци поради което се препоръчва консултация преди резервации.BSAVA

                                                                                                               колаж; bazadanni

Обяснение на новите правила

Новите правила ще влезнат в сила от 1 януари 2012 г.. Дотогава, домашни любимци (кучета, котки и порове) могат да влязат в Обединеното кралство по силата на действащата нормативна уредба.

Какви са основните промени?

Бяс
За кучета и котки от държава-членка на ЕС или страна извън ЕС, включени в списъка на ЕС все още се изисква микрочип, и ваксинация срещу бяс. Въпреки това, необходимостта от кръвен тест след ваксинацията за адекватен серологичен отговор е била премахната. В допълнение, животните, от 01 януари 2012г.  могат да влязат в Обединеното кралство, след престой от  21 дни, а не 6 месеца.

    Защо кръвният тест вече не е необходим?
  DEFRA заявява, че съвременните лицензирани ваксини против бяс са много ефективни, така че кръвеният тест вече не се счита за важна предпазна мярка.
    Защо престоят е намален до 21 дни?
    DEFRA счита, че изискването от 6 месеца престой не е подкрепено от научни доказателства. Животните не могат да влезнат в Обединеното кралство веднага, понеже ваксинацията  отнема време, за да стане ефективна.  Необходим е само 21-дневен престой.  
Кучета и котки, въведени във Великобритания от страна извън ЕС, които не са изброени в списъци ще бъдат допуснати  чрез одобрени маршрути, без да изчакват 6-месечен период на карантина. Условията за тях са; микрочип, ваксинация срещу бяс, кръвно изследване 30 дни след ваксинация, за  потвърждаване на адекватен серологичен отговор и след това карантина от 3 месеца.

    Защо е премахнато изискването за карантина?
   DEFRA приема научните доказателства че липсва повишен риск от бяс при новите правила. Ваксинацията и потвърденият серологичен отговор гарантират защита на всяко  животно от бяс. Тримесеченият престой намалява вероятността за влизане на животно в Обединеното кралство, което е ваксинирано, но е в инкубационен период на болестта.

Кърлежите
Изискването за третиране срещу кърлежи ще бъде премахнато.

    Защо е ненужно третиране срещу кърлежи?
    DEFRA твърди, че има и други  пътища за въвеждане на кърлежи в Обединеното кралство, като хора и превозни средства. Освен това, самият домашен любимец може да е приемник на пренасяни от кърлежи заболяване без да има кърлежи в момента. Въпреки това, DEFRA признава, че новите правила ще  повишат рика от внос на  вида Rhipicephalus sanguineus .
 
Глисти

Великобритания е била свободна от Echinococcus multilocularis (EM) през последните 10 години. Тази тения представлява значителен риск за общественото здраве, и с нея компромис в правилата не бива да се прави. Новите правила ще изискват внасяните кучета във Великобритания да са  лекувани от ветеринарен лекар срещу тения максимум 5 дни по-рано.

                            Опростена схема за новите правила може да видите подолу