BalkanPet Identifcation Database
(with pictures)

In a Perfect World, Every Home Would Have a Dog, and Every Dog Would Have a Home.

BGEN
Unregistered microchip is 100% worthless!

Carefully enter the number of the microchip and click once on the "Search" button to find the owner of the animal.

 
ИЗГУБЕНИ НАМЕРЕНИ

Rating for balkanpet.net

 
ПУБЛИКУВАЙТЕ В ИЗГУБЕНИ

Преди да публикувате обява подгответе качествена снимка на издирваното животно в едър план. Ако то фигурира в секция База данни с микрочип не е задължително да вписвате в обявата петнадесетцифровият код. Отпечатайте минимум десет обяви, които ще се генерират автоматично и разлепете на разрешени места в района на изчезването. Разлепете обяви и в райони на предполагаемо придвижване на животното или помолете Ваши близки, които са от тези райони. Хартиените обяви могат да се отпечатват свободно на принтер от всеки компютър. Ако се съмнявате за кражба задължително подайте жалба в местното РПУ, като опишете случая детайлно; Дати, часове, имена, прякори, телефони, адреси и т.н. на заподозрени лица и свидетели. Не позволявайте на служителите на МВР да неглижират случая. Отнета е Ваша собственност, а това е институцията, която трябва да разкрие престъплението, да залови извършителя и събере годни доказателства за завеждане на съдебно дело.

Изпратете имейли /от линка към обявата/ на лекуващия ветеринарен лекар, на ветеринарни клиники близки до района на изчезване и на всички, който биха подпомогнали търсенето, като предварително се логнете в личния си имейл. Ползвайте и линковете от обявата към социалните медии за споделяне на издирването. Не забравяйте периодично да ревизирате обявите и след намиране на животното да ги отстраните. Когато положите максимални усилия шансовете да откриете изгубено животно се покачват на над 70%, в противен случай са около и под 50%. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12